Onze reis

Een blik vooruit… Het is 2020. Daar staat het dan, OGOO!

Een prachtig bedrijf. De grens van dertig OGOOïsten is niet gepasseerd. Een team van maximaal dertig is een mooie club mensen. Groot genoeg om klein kunnen te blijven.

Waarom?

Omdat een bedrijf met dertig teamleden die omvang heeft waarbij iedereen elkaar kent. Waarbij we er aan werken iedereen in het team maar juist ook individueel tot zijn recht te laten komen.

Waarom?

Omdat we sociaal verantwoord willen werken. We hebben oog voor elkaar en oog voor onze opdrachtgevers. Samen halen we er uit wat er in zit. Met respect voor elkaar én met respect voor een ander. Samen werken en samen verbeteren. Deskundiger worden!

Waarom?

Omdat een leuk leven een belangrijk uitgangspunt voor ons is en dat in een tijd waarin alles steeds sneller verandert. Zowel in ons privé leven als in onze zakelijke omgeving. Om daar in mee te kunnen bewegen is een Agile mindset nodig. Kennis en kunde om nieuwe vraagstukken op te pakken en ervaring en moed om andere manieren te toetsen.

Waarom?

Omdat we samen sterk staan en we weten dat als we altijd hetzelfde doen, er niets zal veranderen. Als we iets willen wat er nog niet is, moeten we dus iets doen wat we nog niet gedaan hebben. Daar is moed voor nodig. Hoe we iets maken dat er niet is? Door de kennis en kunde waar OGOO over beschikt voor iedereen beschikbaar te maken zodat we samen op mogelijkheden komen waar we individueel niet op gekomen zouden zijn. We zijn graag transparant in wat we willen en wat we kunnen.

Waarom?

Omdat we dan doen wat we het liefste doen op de manier die het beste bij ons past. Daarmee laten we zien wie wij zijn en wat wij voor onze opdrachtgevers kunnen betekenen. Ook laten wij zien wie wij niet zijn. Of wat wij niet kunnen. Of als wij iets voor de eerste keer doen. Is dat spannend? Ja natuurlijk! Is dat leuk? Ja natuurlijk! Is dat OGOO? Ja natuurlijk, dàt is OGOO!

En hier staan we nu in 2019. Onze kernwaarden hebben we op orde. OGOO bestaat sinds 9 mei 2018. We groeien, begin 2019 staat de teller op zes OGOOïsten. We hebben nog even te gaan voordat we vol zitten en we zien onze toekomst met vertrouwen tegemoet. Maar bovenal zijn we aan het doen waar we goed in zijn en minstens zo belangrijk, wat we leuk vinden!

Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen dient te volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.” (René Descartes)