Privacybeleid

OGOO BV

Ons website-adres is: https://www.ogoo.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

OGOO BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OGOO BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OGOO BV verstrekt. OGOO BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–              Uw voor- en achternaam

–              Uw adresgegevens

–              Uw telefoonnummer

–              Uw e-mailadres

–              Uw IP-adres

WAAROM OGOO BV GEGEVENS NODIG HEEFT

OGOO BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan OGOO BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG OGOO BV GEGEVENS BEWAART

OGOO BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OGOO BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van OGOO BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OGOO BV gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

OGOO BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan OGOO BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OGOO BV heeft hier geen invloed op. OGOO BV heeft Google geen toestemming gegeven om via OGOO BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ogoo.nl. OGOO BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

OGOO BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OGOO BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OGOO BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OGOO BV op via info@ogoo.nl. OGOO.nl is een website van OGOO BV. OGOO BV is als volgt te bereiken:

Adres: Koninginneweg 9, 1217 KP Hilversum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71600256

Telefoon: 06-46740152

E-mailadres: info@ogoo.nl